• Šifra č.7
  • Nápoveda
    Ísť či točiť doľava je vždy KRÁTKA cesta, doprava zase DLHÁ. Už ste si nakreslili strom hry? Nerátajúc štart, aký je zrejme veľký?
  • Riešenie

    V každom odseku sa hlavný hrdina rozhoduje medzi dvoma možnosťami - jedna je vždy asociovaná so smerom doľava (orvoriť fľašu, vynulovať počítadlo, ...) a jedna doprava (zarovnať čísla v exceli, zavrieť radiátor, ...). Ako nám napovedá úvodný text, doľava ide krátka cesta, doprava dlhá - všetky možnosti v hre vykreslia morzeovkový strom. Takže každému koncovému bodu vieme presne priradiť písmeno morzeovky podľa toho, akou cestou sme sa tam dostali (napr. doľava, doprava, doľava = krátka, dlhá, krátka = R).
    Hráči Prešov, Drietoma, Trenčín a Štrba popisujú PRvé, DRuhé, TRetie a ŠTvrté slovo tajničky - čítame príslušné vrcholy podľa počtu bodov: MUR DIALNICE JUH MARTINSKEJ.


Diskusia je uzatvorená a nie je možné vkladať nové príspevky.

dsky (TrePe tim)

2.6.2019 09:31
Vyresili sme, len ten prechod z 19 (neexistujuce) na 13 (mimo grafu) bol trochu divny.