Princíp hry

Hra Brieždenie je určená pre 2- až 4-členné tímy a koná sa v Bratislave a blízkom okolí 1. 6. 2019 od 9:00 do 21:00.

Hru tvorí niekoľko stanovíšť. Na každom stanovišti dostane tím zašifrovanú správu alebo inú úlohu. Rozlúštením správy alebo splnením úlohy (ďalej len "splnenie úlohy") sa tím dozvie polohu nasledujúcej úlohy.

Víťazom sa stane ten tím, ktorý ako prvý splní poslednú úlohu.

Tímy

Minimálny počet členov vášho tímu je 2, maximálny počet je 4. Počas hry sa môžete ako tím rozdeliť, ak si myslíte, že je takýto postup výhodnejší.

Hry sa môžete zúčastniť, ak máte všetci aspoň 15 rokov a aspoň jeden má aspoň 18 rokov. Dospelí členovia tímu zodpovedajú za neplnoletých v plnom rozsahu.

Prihlášky

Prihlásiť sa môžete do 24.5.2019 na týchto stránkach. Prihlášku označíme za platnú a váš tím prijmeme do hry až po zaplatení účastníckeho poplatku 10 EUR do 28.5.2019. Po podaní prihlášky dostanete e-mailom pokyny k platbe poplatku a k samotnej hre.

Prihlásením sa do hry prejavujete súhlas s pravidlami hry. Hry sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Štart

Štart hry bude o 9:00 na zatiaľ neznámom mieste v Bratislave. Prihláseným tímom bude miesto štartu oznámené niekoľko dní pred začiatkom hry.

Postup v hre

Hra je tvorená postupnosťou očíslovaných stanovíšť. Na stanovišti nájdete buď označeného organizátora alebo mŕtvu schránku (obal označený logom hry).

Aby ste ako tím dokončili hru, aspoň 2 členovia tímu musia regulárnym spôsobom prísť do cieľa a splniť poslednú úlohu.

Pokiaľ nájdete hocijaké stanovište náhodou bez splnenia predchádzajúcej úlohy, nesmiete začať túto úlohu plniť – musíte najprv splniť predchádzajúce úlohy.

Na každom stanovišti, špeciálne v cieli, možete byť vyzvaní, aby ste predložili riešenia niektorých úloh.

Presúvať sa medzi stanovišťami sa môžete iba peši alebo pomocou prostriedkov hromadnej dopravy zaradených do IDS BK. Príkladom zakázaného presunu teda je použitie bicykla, auta, kolobežky a pod.

Nesmiete spolupracovať s iným tímom ani s ľuďmi nehrajúcimi hru – špeciálne pri plnení úloh a hľadaní stanovíšť. Taktiež nesmiete ísť v závese za iným tímom s cieľom nechať sa doviesť na ďalšie stanovište. Môžete však získavať encyklopedické vedomosti od tretích strán či z internetu.

Nesmiete upozorňovať na stanovištia iné tímy či osoby nehrajúce hru - napríklad lúštením priamo na stanovišti alebo hlučným prejavom.

Jedno zo stanovíšť hry je checkpoint. V konečnom poradí Brieždenia budú všetky tímy, ktoré prejdú checkpointom.

Zadania

Na stanovišti si môžete vziať maximálne dve kópie zadania, pokiaľ nie je určené inak. Ak by ste si na stanovišti vzali poslednú kópiu zadania, musíte ju na mieste nechať - zadanie si obkresliť, odfotiť a pod. - a ihneď informovať organizátorov.

Na zadaní jednotlivých šifier sa môže vyskytovať text písaný kurzívou. Ide len o informatívny alebo upresňujúci text a v takomto texte nehľadajte šifru.

Poradie

Zvíťazí tím, ktorý ako prvý splní poslednú úlohu. V prípade, že poslednú úlohu nesplní nikto, víťazom sa stane tím, ktorý dosiahol stanovište s najvyšším číslom. Ak je takých tímov viac, rozhoduje čas. Analogicky sa utvorí poradie ostatných tímov.

Do oficiálneho poradia hry budu zaznamenané všetky tímy, ktoré prejdú cez checkpoint.

Špeciálne pravidlá

Organizátori majú právo akékoľvek pravidlo zrušiť alebo zaviesť na nevyhnutnú dobu. Takéto špeciálne pravidlo je nadradené všeobecným pravidlám. Tieto inštrukcie dostanete vždy v nezašifrovanej forme.