• Štart

  Org C: Počuj, org A, ako budú vlastne odovzdávať to heslo? To len napíšu správne slovo na papier?
  Org A: Nie, nakreslia hocijaký obrázok, čo bude mať všetky správne vlastnosti.
  Org C: To akože bude viac správnych odpovedí?
  Org B: Jasne že nie, správna odpoveď musí byť presne jedna.
  Org D: Počúvajte, ale nepovieme im priamo, čo to má byť, len v náznakoch. Org C, má heslo nejaké nohy?
  Org C: Nebuď smiešny, samozrejme, že nie.
  Org B: Heslo je zviera. Org D, čo nám povieš o hesle ty?
  Org D: ...
  Org B: Ach. Tak ty, org A?
  Org A: Heslo má byť maličké.
  Org B: Org C, má heslo nejaké oko?
  Org C: Jasne, hneď štyri!
  Org D: Heslo má na sebe výraznú mašľu.
  Org D: Heslo súvisí s antickým Gréckom.
  Org D: Heslo je zelené.
  Org B: Môžem teraz ja? Heslo je hudobný nástroj.
  Org B: Heslo má slnečník.
  Org B: Heslo je znamenie zverokruhu.
  Org D: Nestačilo už tých výrokov, org B? Počúvaj, ale toľko tu toho melieš a zabudol si im povedať, že heslo má byť bodkované. Org C, koľko viet v tomto zadaní je pravdivých?
  Org C: Dve, ale samozrejme pri odovzdávaní riešenia nemusí byť obe vidieť. Nedodáš ešte niečo, org B?
  Org B: Ak bola moja predchádzajúca veta lož, tak táto je pravdivá.
  Všetci: Tak čo, už to máte?

  Na štarte sa títo štyria organizátori rozprávali s účastníkmi, mohli ste sa ich pýtať otázky a dostávali (občas veľmi divné) odpovede.

 • Riešenie

  Jednotliví organizátori reagujú na vaše otázky nasledovne:

  Org A: Má výrazný klobúk. Ak sa ho pýta iný človek s pokrývkou hlavy, hovorí pravdu, inak klame.

  Org B: Nemá čiapku. Odpovedá na otázky tak, že striedavo klame a hovorí pravdu.

  Org C: Má čiapku. Odpovedá na predchádzajúcu otázku. (Čo rastie na jabloni? (nejaká stará odpoveď) Čo rastie na hruške? Jablko. Koľko prstov vidíš? Hruška.)

  Org D: Nemá čiapku. Ak jeho odpoveď začína “Počúvaj(te)”, je to pravda, inak je to klamstvo.

  Vyhodnotíme pravdivosť jednotlivých výrokov v zadaní a zistíme, že riešenie musí byť obrázok zvieraťa, ktoré je veľké (resp. nie je maličké), bodkované, má dve oči (nemusia byť obe vidieť na obrázku), štyri nohy a slnečník.

  Zviera zároveň nesmie mať mašľu, súvisieť s antickým Gréckom, byť zelené, byť hudobný nástroj, ani byť znamenie zverokruhu.


Diskusia je uzatvorená a nie je možné vkladať nové príspevky.
V diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky.