• Nápovedná C

    Zadaním nápovednej šifry C je jeden dlhý riadok písmen. Na veľa riadkov je zalomený len aby sa zmestil na papier.

    ZZZKAAŠŽNDPEAJNDOVOMJHÄIVCETPAÍTSJMASEENPTIAŽTVRÍEJUV EDRHNPOODOSSTĽEJLZTOESTPADRÉÁVNYDVELŠJEATIKTYJTIEEKTRO APÁÍRSCAMPENIÁONITÁOJDOLIVPRHEYČTSÍOTPAJORAŠNÁKOSLACE ZDNEERSVIŠEUSTKTOYTIAÁKPTTORPERVEČNČÍÍTATAŠNÉAPJŠÍZSMAA ENVMÁIVYYŠYŠKKRTVENRISZTOÁSVTALŠNEUSTISNLOOVPTÁSVPOU RÁHLVARPNAOILVOÝVIIAČNPJETJODKĹCŽRKEYXPOAKČRGAUČHUTJJ

  • Riešenie

    Z každej dvojice písmen jedno vyberieme do správy, prečítame a vyškrtneme. Pokračujeme so správou polovičnej dĺžky. Po siedmej iterácii nám ostane nevyškrtnuté slovo SLANG.


Diskusia je uzatvorená a nie je možné vkladať nové príspevky.
V diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky.