• Šifra č.15

  • fiber_manual_recordPobrežná africká republika (4).
  • fiber_manual_recordResume the execution of the computer program elsewhere after this instruction (4).

  • fiber_manual_recordExport z Ruska cez Družbu (4). Priezvisko zjazdárky Lindsey (4).
  • fiber_manual_recordBright dying star (4). XXX movies (4).

  • fiber_manual_recordOslovenie kňaza, ktoré evokuje, že veriaci sú jeho ovečky (6). Silno buchol (6).
  • fiber_manual_recordDense fluid that circulates in a plant (3). The winner’s opponent (5). A horse’s movement between a walk and a run (4).

  • fiber_manual_recordNárodné v Prahe v roku 1881 zhorelo (7). Podlhovasté orechy s kožovitým obalom (6). Napr. diskom (3).
  • fiber_manual_recordUsed a hand to keep sth. in place (4). Sodium symbol (2). Shape sth. out of a fluid or a plastic material (4). Having keen interest and enthusiasm (4). Perform, execute (2).

  • fiber_manual_recordTieto sladké hniezda nazvané po hmyze majú zväčša škoricovú plnku (4). Jemná látka čo dala meno revolúcii (5). Servisy v športe (7). Vzdor (4).
  • fiber_manual_recordOrganization that governs international standards (3). Piece of fabric that shades a window (7). Become legally someone’s new parent (5). Fill with wonder (5).

 • Riešenie

  Na indície zo zadania nájdeme správne slová. Všimneme si, že anglické slová napísané za sebou tvoria ten istý reťazec znakov ako slovenské, len pootočený a napísaný odzadu. Správne reťazce sú teda nasledovné:

  • TOGO (Togo; odzadu goto)
  • ROPAVONN (ropa, Vonn; odzadu nova, porn)
  • PASTORTRESOL (pastor, tresol; odzadu sap, loser, trot)
  • DIVADLOMANDLEHOD (divadlo, mandle, hod; odzadu held, Na, mold, avid, do)
  • OSIEZAMATPODANIATRUC (osie, zamat, podania, truc; odzadu ISO, curtain, adopt, amaze)

  Okrem nich sa dajú v zadaní nájsť tri indície: kurzívou zvýraznené písmená hovoria LEPIŤ KRUHY, tučné písmená ČÍTAŤ KOLMO, a prvé písmená riadkov PREBODNÚŤ O.

  Ako to celé dať dokopy? Každé slovo si predstavíme napísané na kruhovom pásiku papiera: po slovensky ho potom vieme čítať normálne zľava doprava, po anglicky zase v protismere. Všimneme si, že na každom pásiku papiera sú presne dve O, a to oproti sebe. Keď teda chceme všetky O prebodnúť, najľahšie sa to spraví tak, že všetky kruhy budú mať spoločný stred a natočíme ich tak, aby boli všetky O na jednej priamke.

  (Tu je istý stupeň voľnosti, keďže každý kruh má dve možné natočenia. Slovenské indície boli zvolené tak, aby to správne natočenie bolo zrejme to prvé intuitívne skúšané: prvé O v každom slovenskom texte idú všetky na seba.)

  Schéma toho, čo v tejto chvíli máme:

  Keď teraz čítame kolmo na os tvorenú všetkými zarovnanými O (teda na obrázku zhora dole stredom), dostávame záverečné heslo AVANTGARDA.


Diskusia je uzatvorená a nie je možné vkladať nové príspevky.
V diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky.