• Šifra č.5
 • Nápoveda
  Pri hľadaní riešenia pomôže všímať si, ktoré slová majú čo spoločné.
  Pri interpretácii riešenia pomôže kalendár aj mapa.
 • Riešenie

  Slová sú v mriežke rozmiestnené systematicky – v podstate ku každej pozícii mriežky je jednoznačne určené, aký štvorpísmenný reťazec tam patrí. V rámci políčka platí, že slová v tom istom riadku majú rovnaké druhé písmeno (v strednom riadku každého políčka je to N) a slová v tom istom stĺpci majú rovnaké tretie písmeno (v strednom stĺpci je to vždy E). Hľadané slovo má teda tvar ?NE?. Podobne si môžeme všimnúť, že všetky slová s rovnakým štvrtým písmenom ležia na jednej uhlopriečke veľkej siete políčok. Veľké políčka obsahujúce slová začínajúce rovnakým písmenom sú tiež rozmiestnené pravidelne – v šikmom smere určenom skokom šachového jazdca. Dokopy si teda vieme odvodiť, že na miesto označené otáznikmi patrí slovo DNES.

  (Uvedieme ešte matematickejší pohľad na to isté. Každé slovo v mriežke má štyri súradnice: dve udávajúce, v ktorom veľkom políčku leží, a dve udávajúce, kde presne v ňom leží. Prvé dve súradnice určujú prvé a štvrté písmeno slova, druhé dve určujú druhé a tretie písmeno.)

  DNES interpretujeme ako "2. júna", a to ďalej interpretujeme ako adresu "Júnová 2" v blízkom okolí.


Diskusia je uzatvorená a nie je možné vkladať nové príspevky.

Dero (Přizdisráči)

6.6.2018 10:29
Využití blízké Júnové ulice potěšilo, hezký nápad. (y)

TrePe

4.6.2018 20:55
DNES pre oznacenie ulice bol pekny napad ;)

Soňa (Ale sme junač mazaná)

3.6.2018 21:36
Nás poriadne zmiatli aspekty, ktoré nakoniec nič neznamenali a ani sa nemali sa brať do úvahy (veľkosť písma a najmä rôznorodá poloha slova v chlieviku - vyvolali dojem, že slov v chlieviku je oveľa viac ako malo byť).