Briezdenie 2017

Brieždenie 2017

3. júna 2017, Bratislava a okolie

Šifry a riešenia

start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 - checkpoint 12 13 14 15 16 NA NB NC ND NE NF NG

Zadanie

Pravidlá logickej úlohy "Mosty":
Nakresli medzi niektorými dvojicami krúžkov vodorovné a zvislé mosty. Každý most môže byť jednoduchý alebo zdvojený. Mosty sa nesmú križovať. Číslo v krúžku sa musí rovnať počtu mostov, ktoré z toho krúžku vedú, pričom zdvojený most rátame za dva. Mosty musia pospájať všetky krúžky: z každého krúžku sa musí dať po mos- toch prejsť na každý iný. Vpravo je príklad malého zadania a riešenia.

Riešením je vlastné meno.
Hint: Dĺžka mostov má vplyv na čítanie tajničky. Násobnosť mostov nemá vplyv na čítanie tajničky.

Nápoveda

Riešenie

Diskusia

Táto diskusia je už uzatvorená, nie je možné pridávať ďalšie príspevky.