Brieždenie

NOVÁ ŠIFROVAČKA V BRATISLAVE, 9.6.2012

Pravidlá

posledná úprava pravidiel bola dňa 28.5.2012 (zobraz zmeny)

Základné pravidlá

 • Hra Brieždenie sa koná v Bratislave a blízkom okolí 9.6.2012 od 9:00 do 19:00.
 • Hra je tvorená stanovišťami, na ktorých tím dostane zadanie ukazujúce na polohu ďalšieho stanovišťa, najčastejšie zašifrovaným spôsobom. Na stanovištiach môže byť aj iná úloha/aktivita, ktorú musí tím vykonať pre získanie zadania.
 • Víťazom hry je tím, ktorý v najkratšom čase vyrieši všetky úlohy a aspoň dvaja z jeho členov dorazia do cieľa.
 • Hráči pri hre dodržiavajú tieto pravidlá, pokyny organizátorov a platné právne predpisy a zákony. Pokyn organizátora je nadradený všeobecným pravidlám, pokiaľ by tieto boli v rozpore.
 • Počas hry, ako aj v cieli, môže byť tím požiadaný, aby ukázal zadanie a vysvetlil princíp riešenia ktorejkoľvek zo šifier, pre kontrolu, že prešiel hrou podľa pravidiel.
 • Hráči sa hry zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Tímy a hráči

 • Hra je určená pre 2- až 4-členné tímy.
 • Počet súťažiacich tímov je obmedzený na 70.
 • Každý člen tímu musí mať v deň konania hry vek aspoň 15 rokov.
 • Aspoň jeden člen tímu musí mať v deň konania hry vek aspoň 18 rokov, tento je následne plne zodpovedný za všetkých členov tímu mladších ako 18 rokov.
 • Pre účasť tímu v hre je nutné:
  • zaregistrovať sa na tejto webstránke do 27.5.2012.
  • zaplatiť účastnícky poplatok 6 EUR do 1.6.2012.
  • dostaviť sa v deň súťaže najneskôr o 9:00 na miesto štartu.
  • podrobnejšie pokyny k platbe účastníckeho poplatku a ďalšie pokyny k hre budú registrovaným tímom zaslané na kontaktný mail uvedený pri registrácii
 • Tím sa môže kedykoľvek počas hry ľubovoľne rozdeliť. Pre úspešné ukončenie hry je potrebné, aby do cieľa dorazili aspoň dvaja členovia tímu.

Pohyb v hre, stanovištia

 • Hra sa začína 9.6.2012 o 9:00 v Bratislave, končí sa o 19:00. Cieľ hry je na mieste v dosahu bratislavskej MHD. Presná poloha štartu bude registrovaným tímom oznámená v dostatočnom predstihu pred hrou.
 • Pre presun v hre medzi stanovišťami môžu účastníci použiť vlastné nohy a bratislavskú MHD. Akýkoľvek iný spôsob prepravy je zakázaný (bicykel, auto, stop, ...). V prípade, že máte v tíme zdravotne hendikepovaného člena, kontaktujte v dostatočnom predstihu organizátorov, výnimky z tohto pravidla budú posudzované individuálne.
 • Hra je tvorená očíslovanými stanovišťami. Na stanovišti je buď organizátor označený logom hry, alebo tzv. mŕtva schránka, teda obal označený logom hry, obsahujúci zadania.
 • Každý tím si môže zobrať najviac dve zadania z jednej šifry. Pokiaľ je na mieste posledný kus zadania, tím si ho nesmie zobrať, musí si ho opísať/odkresliť. Je dobré v takomto prípade kontaktovať organizátorov a nahlásiť chýbajúce zadania.
 • Pokiaľ si je tím istý, že je na mieste, kde by sa mala nachádzať šifra, a ani po dôkladnej prehliadke ju nenašiel, môže kontaktovať organizátorov s podozrením na ukradnuté zadanie.
 • Pri pohybe v hre a presunoch medzi stanovišťami je zakázané sledovať iné tímy a nechať sa nimi doviesť na ďalšie stanovište.
 • Je zakázaná spolupráca medzi jednotlivými tímami, hlavne je zakázaná akákoľvek pomoc pri riešení šifier a hľadaní stanovíšť.
 • Tímy môžu získavať encyklopedické znalosti aj od nesúťažiacich ľudí (priateľ na telefóne, náhodný okoloidúci), ale nemôžu konzultovať princíp riešenia šifry s nikým mimo svojho tímu. Takisto je zakázané klásť akékoľvek otázky ohľadne princípu riešenia šifier organizátorom v teréne počas trvania hry.
 • Na zadaní jednotlivých šifier sa môže vyskytovať text písaný kurzívou. V takomto texte nehľadajte šifru.

Povinné vybavenie

 • oblečenie a obuv vhodné do terénu
 • jedlo a pitie na 10 hodín
 • písacie potreby
 • nožnice
 • lepidlo alebo lepiacu pásku
 • centrofixu
 • uhlomer
 • menný kalendár
 • farbičky alebo farebné fixy
 • mapa Bratislavy - akákoľvek mapa mesta s aktuálnym registrom ulíc
 • kompas alebo buzola
 • šifrovacie pomôcky, napr. šifrovacie pomôcky Chlýftýmu
 • nabitý mobilný telefón uvedený pri registrácii