• Nápovedná E
  • Riešenie

    V každom útvare spočítame, koľko rôznych štvorcov obsahuje. Plný útvar (tretí v spodnom riadku) obsahuje presne 26 rôznych štvorcov, takže podľa tohto počtu vieme každému útvaru priradiť konkrétne písmeno abecedy. Čítame heslo ZELENINA.


(Neprihlásený)
warning
V diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky.