• Šifra č.11
  • Riešenie

    Tabuľka má 6 riadkov a 20 stĺpcov. Do riadkov vpíšeme samohlásky a do stĺpcov spoluhlásky (podľa abecedy). Čítame vyznačené polia: (RE), S, (TA), U, (RA), (CI), A... RESTAURACIA DELFIN MODRA RAMPA ZO SEVERU BUDOVY


(Neprihlásený)
warning
V diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky.