Výsledky tímu Veľmi nám to nejde, ale aspoň sme pomalí

#
Stanovište
Čas
1.
09:38
2.
10:14
3.
11:01
4.
11:33
5.
15:07
6.
18:23
7.
20:07