Poradie na úlohe Šifra č.15

#
Tím
Čas
1.
16:44
2.
18:42
3.
18:43
4.
19:01
5.
19:25
6.
20:00
7.
20:25
8.
20:41