Výsledky tímu ÄDELSTEN, drvič na korenie

#
Stanovište
Čas
1.
09:49
2.
10:17
3.
10:47
4.
11:49
5.
12:13
6.
13:03
7.
14:21
8.
15:19
9.
16:01
10.
16:34
11.
17:39
12.
20:51