Výsledky tímu Veľmi nám to nejde, ale aspoň sme pomalí

#
Stanovište
Čas
1.
10:32
2.
11:23
3.
11:39
4.
12:38
5.
14:16
6.
15:08
7.
16:29
8.
17:35
9.
18:22
10.
19:07
11.
20:17